Một quả Chanh Leo giá 120.000 đồng, có gì đặc biệt mà đắt đến thế?

You are here: